Kurs for fagpersoner innen syn

Provista ønsker å bidra med kunnskap og kompetanse for fagpersoner som arbeider med utprøving og opplæring av hjelpemidler. Vi holder fagkurs innen temaene:

 

  • Optikk
  • Belysning
  • Iphone og leselist
  • LeseTV
  • Lesemaskiner
  • Programvare for tilrettelegging av datamaskin
  • Tilrettelegging på skole og arbeid
  • Teknologi for synshemmede


Disse samlingene er både sosiale, lærerike og nyttige. Kursene bidrar til at fagpersoner som ønsker dypere innsikt innen de ulike temaene får muligheten til å oppdatere sin fagkunnskap.

 

Kontakt oss for mer informasjon om kursene: